złożony: 230 x 180 x 30 mm, rozłożony: 300 x 400 x 150 mm